fbpx

“ชวนคุณเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สัมผัสวิถีชุมชน กินอาหารถิ่น
พร้อมนั่งรถอีแต๊กล่องแก่งในบรรยากาศสุดฟิน จิบกาแฟกับคนพื้นถิ่น พร้อมเช็คอินกินปลากับทริปคีรีวงกต”

Highlights :

  • ล่องแก่งด้วยรถอีแต๊ก ซึ่งเป็นรถที่ชาวบ้านจะใช้ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน

  • นั่งรถอีแต๊กขึ้นเขาชมวิว สนุกสนานพร้อมสัมผัสธรรมชาติ สูอโอโซนให้ชุ่มปอด

  • กินอาหารชุมชน กลางป่า ในภาชนะกระบอกไม้ไผ่

  • จิบกาแฟแบบวิถีชาวบ้าน จากเมล็ดกาแฟของชาวบ้าน ปลูกเอง คั่วเอง

กำหนดการเดินทาง

Day 1
9.00 เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางไปไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยที่ “วัดป่าภูก้อน”
12.00 พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ “ร้านภูตะแคง”
13.00 ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุดรที่ “วัดป่าภูก้อน”
14.00 เดินทางไป “หมู่บ้านคีรีวงกต”
15.00 เดินทางถึงหมู่บ้านคีรีวงกต เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 รับประทานอาหารถิ่น มื้อเย็นกับชุมชนคีรีวงกต
18.00 สัมผัสความเชื่อ วัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมาของชาวอีสานกับกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ”
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย 
Day2
5.30 ตื่นตอนเช้า – จิบกาแฟ ทานขนมท้องถิ่น
6.30 ออกเดินทางสัมผัสธรรมชาติ ทิวเขา สูดโอโซน ด้วยรถอีแต๊กของชุมชน
8.00 พักรับประทานอาหารเช้า
9.00 (พักผ่อนตามอัธยาศัย) ชื่นชมธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศชุมชน
10.00 นั่งรถอีแต๊กล่องแก่ง ชม(เล่น)น้ำตก ทานอาหารป่าที่น้ำตก
13.00 กลับจากน้ำตก เก็บสัมภาระกลับกรุงเทพฯ เดินทางไปสนามบิน
14.30 ถึงสนามบินอุดรธานี พร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาทริป : 3,250 บาท/คน (รับ 4 ท่านต่อทริป)

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา :

  • ค่ารถตู้จากสนามบินอุดรพาไปจุดต่างๆ

  • ค่าอาหาร

  • ค่าที่พัก

  • ค่ากิจกรรมทั้งหมดตามโปรแกรม

    สนใจทริปนี้ติดต่อ : 083-5588945 คุณจุลลิดา

COPYRIGHT 2019 BY BROADMINDED CO.,LTD
DESIGN BY MKTSHORTCUT CO.,LTD

Share This